Emil Wiatrak

Wołomiński bon bobasa

„Czy miasto dofinansowuje miejsca w żłobkach prywatnych? Około 3 lata temu widziałam informację, że w związku z faktem iż w Wołominie nie ma państwowego żłobka, to miasto dofinansowuje chyba 40 miejsc w prywatnych (…)” To pytanie zadała mi Aleksandra, Mieszkanka Wołomina, mama rocznej Zuzi

granice terenu planu

Miejscowy plan „Piłsudskiego – Laskowa – Armii Krajowej – tory kolejowe” do wglądu

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny do publicznego wglądu w dniach od 19 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 210, w godzinach pracy Urzędu.

Plany sprzedaży nieruchomości 2017

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej (18.05.2017) (zobacz porządek obrad) znalazło się kilka uchwał dotyczących planowanej sprzedaży nieruchomości. Pod głosowanie  Radnych mają zostać poddane uchwały zezwalające na sprzedaż nieruchomości między innymi na ternie Osiedla 1-go Maja III, tj. ograniczonego ulicami: Al. Niepodległości, Lipiny Kąty, Lipiny B. Sprawdź, o które miejsca chodzi.