6-go Września, Wileńska, Nowowiejska i Żelazna – miejscowy plan do wglądu

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną będzie dostępny do publicznego wglądu w dniach od 19 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 210, w godzinach pracy Urzędu.

Czytaj dalej 6-go Września, Wileńska, Nowowiejska i Żelazna – miejscowy plan do wglądu

Miejscowy plan „Piłsudskiego – Laskowa – Armii Krajowej – tory kolejowe” do wglądu

granice terenu planu

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny do publicznego wglądu w dniach od 19 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 210, w godzinach pracy Urzędu.

Czytaj dalej Miejscowy plan „Piłsudskiego – Laskowa – Armii Krajowej – tory kolejowe” do wglądu

Plany sprzedaży nieruchomości 2017

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej (18.05.2017) (zobacz porządek obrad) znalazło się kilka uchwał dotyczących planowanej sprzedaży nieruchomości. Pod głosowanie  Radnych mają zostać poddane uchwały zezwalające na sprzedaż nieruchomości między innymi na ternie Osiedla 1-go Maja III, tj. ograniczonego ulicami: Al. Niepodległości, Lipiny Kąty, Lipiny B. Sprawdź, o które miejsca chodzi.

Czytaj dalej Plany sprzedaży nieruchomości 2017