Jak założyć firmę

Masz już pomysł na biznes? Pora na starcie z formalnościami w urzędach. Oto kilka kroków, które musisz wykonać, aby założyć firmę w Polsce.

Masz już pomysł na biznes? Pora na starcie z formalnościami w urzędach. Oto kilka kroków, które musisz wykonać, aby założyć firmę w Polsce.

Zakładanie firmy krok po kroku:

 • Wybierz formę prowadzenia działalności gospodarczej. Przed założeniem firmy, musisz wybrać odpowiednią formę działalności gospodarczej, np. spółkę z o.o., spółkę akcyjną, jednoosobową działalność gospodarczą, itp.
 • Wybierz rodzaj działalności. Przed założeniem firmy musisz określić rodzaj działalności, jaką chcesz prowadzić. Możesz wybrać jedną lub kilka działalności, które będą stanowić przedmiot Twojej działalności.
 • Wybierz formę opodatkowania. Jako przedsiębiorca, musisz określić, jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie korzystna. Możesz wybrać opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym lub prowadzenie pełnej księgowości.
 • Wybierz nazwę firmy. Nazwa firmy musi być unikalna i nie może przypominać innych już istniejących nazw firm w Polsce. Sprawdź wpis: jak nazwać firmę.
 • Uzyskaj numer REGON. Numer REGON jest potrzebny do prowadzenia działalności gospodarczej i musisz go uzyskać w Urzędzie Statystycznym.
 • Uzyskaj numer NIP. Numer NIP jest potrzebny, aby móc wystawiać faktury. Aby uzyskać numer NIP, musisz zarejestrować swoją działalność w Urzędzie Skarbowym.
 • Otwórz konto bankowe. Po zarejestrowaniu działalności, musisz otworzyć konto bankowe w celu prowadzenia transakcji biznesowych.
 • Zarejestruj swoją działalność w CEIDG. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej odbywa się przez wypełnienie wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i złożenie go w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.
 • Zarejestruj swoją firmę w KRS. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) lub spółki cywilnej, rejestracja w KRS nie jest wymagana. Zarejestrowanie swojej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym jest obowiązkowe w przypadku spółek. Między innymi spółki z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz spółki akcyjnej (S.A.).
 • Zarejestruj swoją firmę w ZUS. Jeśli będziesz zatrudniał pracowników, musisz zarejestrować swoją firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • Uzyskaj wymagane licencje i pozwolenia. W zależności od rodzaju działalności, może być wymagane uzyskanie określonych licencji lub pozwolenia.

Warto również zwrócić uwagę na to, że proces otwarcia firmy może różnić się w zależności od rodzaju działalności i indywidualnych okoliczności. Może to wymagać skorzystania z pomocy księgowej, doradcy podatkowego lub prawnika.

Kody PKD

Kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) to system kodów służący do klasyfikacji działalności gospodarczych. Kody PKD określają rodzaj działalności prowadzonej przez firmę lub przedsiębiorcę i są niezbędne w celu dokonywania rejestracji działalności gospodarczej oraz wypełniania deklaracji podatkowych.

Kody PKD składają się z sześciu cyfr, z których dwie pierwsze oznaczają sekcję, w której znajduje się dana działalność. Następne dwie cyfry określają dział, a kolejne dwie cyfry opisują konkretną poddziałalność.

Kody PKD są używane w celu dokonywania klasyfikacji działalności gospodarczych w różnych dokumentach, takich jak zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w formularzach podatkowych czy w dokumentach finansowych.
Poprawne określenie kodu PKD jest istotne, ponieważ od niego zależy, jakie obowiązki podatkowe oraz przepisy prawne będą obowiązywać przedsiębiorcę lub firmę.

Wybór formy opodatkowania

Gdy zakładasz nową firmę, do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • zasady ogólne według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
 • według stawki liniowej (19%)

Ryczałt ewidencjonowany

Opodatkowanie przez ryczałt ewidencjonowany to forma uproszczonego rozliczenia podatkowego, która polega na opłacaniu podatku od przychodu w wysokości 19% przychodu netto firmy, bez odliczeń od kosztów. Jest to korzystna forma opodatkowania dla firm o niskich kosztach prowadzenia działalności, np. dla usługodawców.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Opodatkowanie na zasadach ogólnych polega na obliczaniu podatku dochodowego od osiągniętego dochodu netto, który jest wynikiem odjęcia od przychodów uzyskanych przez przedsiębiorcę kosztów ich uzyskania. Przykładowe koszty, które można odliczyć to m.in. koszty zakupu materiałów i towarów, wynagrodzenia dla pracowników, czynsz, ubezpieczenie, koszty transportu itp.

Stawki podatkowe dla opodatkowania na zasadach ogólnych zależą od osiągniętego dochodu. W Polsce obecnie obowiązują trzy stawki podatku dochodowego od osób fizycznych: 17%, 32% i 47%. Przy obliczaniu podatku dochodowego można odliczyć m.in. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, takiej jak księgi przychodów i rozchodów, ewidencji VAT, faktur i innych dokumentów finansowych.

Opodatkowanie według stawki liniowej

Opodatkowanie według stawki liniowej polega na pobieraniu podatku od przychodów według stałej stawki podatkowej. W Polsce obowiązuje stawka podatku wynosząca 19%.
Stawka liniowa jest formą uproszczonego rozliczenia podatkowego, która pozwala na uniknięcie konieczności złożenia skomplikowanych deklaracji podatkowych. W Polsce stawkę liniową mogą stosować m.in. osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), a także niektóre spółki cywilne.
Stawka liniowa może być korzystna dla przedsiębiorców z niskim dochodem, ponieważ umożliwia szybkie i łatwe rozliczenie podatku oraz pozwala uniknąć konieczności prowadzenia skomplikowanej księgowości. Jednak dla przedsiębiorców z wyższym dochodem, korzystniejsze może być opodatkowanie na zasadach ogólnych, pozwalające na odliczenie kosztów uzyskania przychodu i stosowanie niższych stawek podatkowych w przypadku niższego dochodu.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Przedsiębiorca sam decyduje, która forma opodatkowania będzie dla niego korzystniejsza. Zazwyczaj dla firm o niskich kosztach prowadzenia działalności korzystniejszy jest ryczałt ewidencjonowany, a dla firm z wyższymi kosztami – pełna księgowość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *