You are currently viewing Konsultacje: Wileńska – Sikorskiego – Lipińska – Przejazd

Konsultacje: Wileńska – Sikorskiego – Lipińska – Przejazd

Zanim Gmina Wołomin przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Wileńską, Sikorskiego, Lipińską i Przejazd prosi o opinie Mieszkańców.

ZAPRASZAM DO WYPEŁNIENIA ANKIETY.

oraz na otwarte spotkanie w dniu 8 czerwca o godzinie 18.00 w sali 106 Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Pobierz Gminny Program Rewitalizacji.

czytaj również na stronie Urzędu Miejskiego

Dodaj komentarz