Plany „na Kątach” i „na Zielonej” wyłożone

„Osiedle Graniczna” (Kresowa, Graniczna, teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty) oraz obszar położony w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą wyłożone do publicznego wglądu.

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są wyłożone do publicznego wglądu do 17 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 214, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego:

  • obszaru położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.
  • terenu „osiedla Graniczna” położonego pomiędzy ulicami: Kresowa, Graniczna, teren ujęcia wody, ulica Lipiny Kąty w Wołominie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 10 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 17.30.
Projekt planu „osiedle Graniczna”
Projekt mpzp pomiędzy ulicami: Zieloną, Legionów i Sokolą

 

Dodaj komentarz