You are currently viewing Podsumowanie radnego

Podsumowanie radnego

27 listopada 2006 po raz pierwszy zostałem Radnym Rady Miejskiej w Wołominie. Trzykrotnie miałem zaszczyt reprezentować Mieszkańców południowej części Wołomina w Radzie Miejskiej. Z okazji zbliżającego się końca kadencji pragnę ją subiektywnie podsumować.

DZIĘKUJĘ

Zacznę od najważniejszego – od podziękowań za dotychczasową współpracę. Podziękowanie kieruję nie tylko w stronę tych, którzy na mnie głosowali, ale także do tych, którzy byli mi przeciwni, ponieważ mobilizowali mnie do lepszej pracy. Wielkie słowa uznania pragnę skierować do rodziny i znajomych, na których zawsze mogłem polegać – kiedy było trzeba powiedzieli dobre słowo, a także służyli pomocą przy kampaniach wyborczych, roznoszeniu ulotek, wieszaniu plakatów oraz w powyborczym sprzątaniu.
Przez mijające 12 lat pracy samorządowej licznie zgłaszali się do mnie Mieszkańcy ze swoimi indywidualnymi problemami oraz pomysłami – Wam też serdecznie dziękuję. Na koniec chcę podziękować kolegom i koleżankom radnym, a także burmistrzom i pracownikom Urzędu i innych instytucji, z którymi przyszło mi współpracować przez ten czas. Były to relacje raz lepsze, raz gorsze, raz bardziej życzliwe, raz mniej, ale zawsze stanowiły dla mnie lekcje i mnie umacniały.

Kadencja 2006-2010

PRACA RADNEGO

W czasie gdy byłem Radnym Rady Miejskiej, tj. w latach 2006-2018 Rada odbyła ponad 140 sesji oraz podjęła ponad 1900 uchwał. Oczywiście nie jest tak, że udało mi się uczestniczyć w każdym z posiedzeń oraz być na każdym z głosowań, ale z tego co sięgam pamięcią, moją frekwencję szacuję na poziomie 90-95%. Nieodłącznym elementem pracy radnego jest także udział w pracach komisji Rady i to właśnie posiedzenia komisji są miejscami największej pracy merytorycznej. Zależnie od kadencji byłem członkiem komisji:

  1. Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia, Finansów Gminy, Gospodarki, Rozwoju Gminnego i Obszarów Wiejskich oraz w Rewizyjnej
  2. Finansów Gminnych i Gospodarki
  3. Finansów Gminnych i Rewizyjnej

Sesje Rady są oczywiście najistotniejsze, ponieważ tam odbywają się wiążące głosowania. Warto jednak pamiętać, że z uwagi na większą publiczność, dokładny protokół z obrad, a także obecność prasy oraz transmisji online sesje często są zdominowane przez wątki polityczne.

Praca radnego to nie tylko komisje, sesje, dyskusje i głosowanie uchwał. To także spotkania z Mieszkańcami i interwencje w ich sprawach. Czasami może to być zwykłe pokierowanie do odpowiedniego urzędnika, albo pomoc w stworzeniu jakiegoś pisma. Często też bywa to osobista interwencja pisemna lub ustna w urzędzie, albo interpelacja na sesji.

Jako ciekawostkę wymienię w tym miejscu wniosek o „elektroniczne głosowanie” – wystąpiłem z nim w 2007 roku. System wprowadzono w Wołominie (o ile pamiętam) w 2015 roku.

ZMIANY GMINY – subiektywnie

 

Podsumowanie pracy w Radzie Miejskiej chcę zacząć od przypomnienia, że Rada to organ stanowiący i kontrolny gminy. Jest to ciało kolegialne, a decyzje podejmuje poprzez głosowanie. Organem wykonawczym zaś jest Burmistrz. Samorząd to zatem szereg naczyń połączonych. Gmina Wołomin w trakcie kadencji, w których miałem zaszczyt brać udział mocno się zmieniła. Jest to zasługa wspólna wielu osób – radnych, burmistrzów, urzędników, mieszkańców. Warto też pamiętać, że czasami jedne projekty rozpoczyna „władza A”, a może je kończyć „władza B” – np. Pływalnia OSIR czy też projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”, którego geneza sięga 2003 roku, a realizacja przypadła na lata 2006-2009.

Poniżej prezentuję wybrane przeze mnie działania Gminy, które miały miejsce w ostatnich latach. Lista jest mocno subiektywna i dotyczy głównie terenu, z którego w 2006 roku zostałem wybrany na radnego – nie brakuje jednak w niej także inwestycji, które z innych względów uznałem za istotne.

Powyższy wpis , myślę że jest moim obowiązkiem jako radnego. Oczywiście zawiera też pewne uproszczenia. Jestem otwarty na pytania i sugestie – zainteresowanych proszę o komentarze.

 

Dodaj komentarz