Przejrzysta gmina

Mam kilka propozycji, dla przyszłych władz samorządowych w kwestii poprawy przejrzystości i transparentności. Liczę, że uda się je wdrożyć w nowej kadencji samorządu przy udziale radnych i nowego burmistrza.

  • Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dostępne dla mieszkańców w Internecie. Informacja o sesjach Rady Miejskiej jest publikowana jako porządek obrad. Warto przedstawiać także projekty uchwał oraz uzasadnienie, aby każdy zainteresowany w dowolnym momencie mógł się z nimi zapoznać.
    • Można iść także krok dalej i wprowadzić newsletter, gdzie osoby, które wyrażą zgodę będą dostawały powiadomienia e-mail o planowanych sesjach Rady Miejskiej.
  • Nagranie sesji (chociażby dźwiękowe w formie mp3) publikowane jako załącznik do protokołu – ewentualnie sporządzanie stenogramu
  • Tryb postępowania o udzielenie dotacji powinien być określony w drodze uchwały organu stanowiącego samorządu. Pełna informacja o efektach i rozliczeniu przyznanych dotacjach powinny być publicznie dostępne.
  • Kompleksowa przebudowa BIP – obecna witryna wolomin.bip.net.pl działa prawdopodobnie od 2010 roku. 8 lat w Internecie to prawie jak całe stulecie. Zmieniają się nie tylko możliwości i standardy techniczne, ale także trendy graficzne. Aktualna strona ma poważne braki po stronie przejrzystości oraz funkcjonalności – chociażby działanie wyszukiwarki.
    • Można oczywiście iść krok dalej i przebudować/ujednolicić BIP’y wszystkich gminnych instytucji, które są w większości archaicznymi tworami. Są przeważnie mało przejrzyste i rzadko aktualizowane. Proszę na przykład sprawdzić https://pkspzoo.ssdip.bip.gov.pl – BIP Przedsiębiorstwa Komunalnego. Albo proszę wejść na BIP PWIK: http://pwik.bip.ornak.pl

To tyle na początek. Na dłuższy tekst niestety nie starczyło mi czasu, ale z pewnością do kwestii jawności w gminie będę chciał powrócić, ponieważ od zawsze były one dla mnie bardzo istotne.

Dodaj komentarz