Ważne informacje dla Mieszkańców ul. Kmicica

Starosta Wołomiński w dniu dzisiejszym opublikował ogłoszenie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ul. Kmicica w Wołominie na odcinku od ul. Lipiny B (bez skrzyżowania) do ul. Al. Niepodległości (bez skrzyżowania) wraz z budową wlotów skrzyżowań nowo projektowanych ulic w ciągu ul. Kmicica”.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA STAROSTY W SPRAWIE UL. KMICICA

W obwieszczeniu tym wymienia między innymi działki do przejęcia w części lub w całości pod inwestycję. Wymieniona jest także działka przeznaczona pod rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (budynek mieszkalny), wchodząca w skład projektowanego pasa drogowego:
– ew. nr: 159/6 w obrębie 0035-35, jednostka ew. 143412_4 – Wołomin – miasto.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (Starosty Wołomińskiego) w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone.

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA STAROSTY W SPRAWIE UL. KMICICA

Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) w roku obecnym to niestety zaledwie 10 tys. zł

Zgodnie z aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Wołomin na lata 2018-2029 inwestycja ta ma kosztować blisko 3 600 000 zł. Na chwilę obecną jest zapisana do realizacji na lata 2020-2021, jednak mam nadzieję na przyspieszenie budowy.

Dodaj komentarz