You are currently viewing Wołomiński bon bobasa

Wołomiński bon bobasa

„Czy miasto dofinansowuje miejsca w żłobkach prywatnych? Około 3 lata temu widziałam informację, że w związku z faktem iż w Wołominie nie ma państwowego żłobka, to miasto dofinansowuje chyba 40 miejsc w prywatnych (…)”

To pytanie zadała mi Aleksandra, Mieszkanka Wołomina, mama rocznej Zuzi

O ile pamiętam, pierwsze dofinansowania były zdaje się w 2013 roku, kiedy to Gmina Wołomin podpisała umowy z dwoma wołomińskimi żłobkami. W ramach tych umów dofinansowano pobyt dziecka w żłobku w wysokości 200 zł na dziecko miesięcznie – w sumie dla około 40 dzieci.

Na rok 2017, zgodnie z zarządzeniem numer 419/2016, wyniki konkursu na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przyznano następujące wsparcie:

 • GUMISIE s.c. Żłobek-dzienna opieka nad dzieckiem Monika Matera, Michał Matera, ul. Piłsudskiego 36, 06-200 Wołomin;
  10 dzieci; umowa z Gminą na 13 560,00 zł
 • Olinkowo – opieka nad małym dzieckiem, Emilia Sikorska ul. Geodetów 7a,
  24 dzieci; umowa z Gminą na 27 900,00 zł
 • Przedszkole i Żłobek ABC… Anna Bodel Żłobek ABC ul. Matejki 25,
  24 dzieci; umowa z Gminą na 32 040,00 zł
 • Integracyjny Żłobek Krasnal Anna Radwan Pytlewska ul. Kurkowa 41,
  18 dzieci; umowa z Gminą na 24 480,00 zł

Liczba dzieci objętych dofinansowaniem to zatem 76. Nakłady poniesione przez Gminę to 97 980,00 zł

Dodatkowo, młodzi rodzice, obserwujcie/dołączcie do działaniań organizowanych przez Fundację Mamy Wołomin. Kontakt: ul. Prądzyńskiego 31 w Wołominie; www.mamywolomin.pl oraz www.facebook.com/MamyWolomin . Fundacja ta otrzymała dofinansowanie 25 tys. zł, na:

 1. Przeprowadzenie treningów dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych oraz komunikacji,
 2.  Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3,
 3. Organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń w ramach Klubu Rodzica,
 4. Organizację obchodów Dnia Matki,
 5. Promocję działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Wracając jednak do szerszego wsparcia rodzin z dziećmi poniżej 3 roku życia, to Pani Aleksandra przesłała mi link do tego jak to się robi w Warszawie: Bon żłobkowy w wysokości 400 zł. Warszawscy radni jednogłośnie poparli uchwałę.

Z kolei kilka dni przed naszą rozmową Pan Krzysztof Chaciński, burmistrz Radzymina, zapowiedział na facebooku, swoją propozycję dla młodych rodzin, które wybrały Gminę Radzymin na swoje miejsce do życia:

W Radzyminie to rozwiązanie nazywa się „Bon Malucha” (czytaj więcej na netKonkret.pl) i wyniesie miesięcznie:
− 300,00 zł w przypadku, gdy rodzice mają na utrzymaniu jedno dziecko;
− 400,00 zł w przypadku, gdy rodzice mają na utrzymaniu dwoje dziecko;
− 500,00 zł w przypadku, gdy rodzice mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.

Zainspirowany przez Panią Aleksandrę i Burmistrza Chacińskiego, temat omówiłem z radnymi Edytą Babicką, Markiem Górskim i Piotrem Sikorskim. W efekcie, pod koniec czerwca złożyliśmy wspólnie następujący wniosek:

„W sprawie wprowadzenia w Gminie Wołomin świadczenia pieniężnego na rzecz rodzin z dziećmi w wieku do lat 3.

Zgodnie z art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Rada Gminy biorąc pod uwagę lokalne potrzeby w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może w drodze uchwały, ustanowić dla osób zamieszkałych na terenie jej działania świadczenia na rzecz rodziny inne niż określone są w/w ustawie.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie w Gminie Wołomin dopłat do opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, przez dziennego opiekuna lub nianię w taki sposób, aby środki mogły być wykorzystane wyłącznie na opiekę nad dzieckiem.

Takie rozwiązania funkcjonują już w niektórych samorządach, między innymi w Warszawie. Z kolei Gmina Radzymin przyjęła to rozwiązanie przed kilkoma dniami – uchwała NR 431/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. Prosimy o sprawdzenie dobrych praktyk związanych z podobnymi rozwiązaniami polskich samorządów oraz podjęcie prac celem wprowadzenia wsparcia na rzecz rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, w tym m.in. oszacowanie liczby rodzin objętych potencjalnym wsparciem, skutki finansowe dla budżetu Gminy Wołomin wraz z ujęciem ich w projekcie budżetu Gminy Wołomin na rok 2018, a także opracowanie propozycji zasad przyznawania i wysokości świadczenia.”

Dyskusję czas zacząć. Czekam na Państwa opinie, sugestie i pomysły.

Dodaj komentarz