6-go Września, Wileńska, Nowowiejska i Żelazna – miejscowy plan do wglądu

6-go Września, Wileńska, Nowowiejska i Żelazna – miejscowy plan do wglądu

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną będzie dostępny do publicznego wglądu w dniach od 19 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 210, w godzinach pracy Urzędu.

Miejscowy plan „Piłsudskiego – Laskowa – Armii Krajowej – tory kolejowe” do wglądu

Miejscowy plan „Piłsudskiego – Laskowa – Armii Krajowej – tory kolejowe” do wglądu

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Laskową i Armii Krajowej oraz terenem kolejowym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny do publicznego wglądu w dniach od 19 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 210, w godzinach pracy Urzędu.